SFH

Välkommen till Sveriges förening för högkänsliga!

SFH – Sveriges förening för högkänsliga är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening öppen för alla som intresserar sig för det medfödda personlighetsdraget högkänslighet. Föreningens viktigaste avsikt är att sprida kunskap om forskning på högkänslighet och öka förståelsen för personlighetsdraget.

I Sverige har högkänslighet blivit ett omtalat begrepp och det har förekommit flera artiklar samt radio- och teveprogram i ämnet. Föreningen grundades den 3 november 2012 men har redan blivit en given referenspunkt. Detta är en mycket bra början men mycket kvarstår att göra för att öka och sprida kunskaperna om detta medfödda personlighetsdrag, inte bara till närstående utan också till samhället i stort. Föreningens webbsida är öppen för alla. Välkommen att kika runt! All information som endast berör medlemmarna förmedlas via e-utskick.


SFH och Funck productions söker områdesansvariga

Filmprojektet om högkänsliga personer går in i sitt slutskede och vi behöver personer som kan hjälpa och stötta arbetet med filmen. Är du intresserad av att vara en del som ser till att filmen blir verklighet? Vi söker ett flertal personer totalt sett men främst två som kan ta hand om merparten av kringarbetet. Känner du att det verkar intressant och roligt att få ingå i ett mindre filmprojekt och tycker du om att ta och ha kontakt med andra människor? Då är du en av dem vi söker! Läs mer …

 

Föreläsning i Malmö

Föreläsningar om Högkänslighet

Varmt välkommen till inspirerande föreläsningar som handlar om högkänslighet som personlighetsdrag. Med stor kunskap och insikt i ämnet, berättar våra föreläsare om varför en del människor är högkänsliga och hur man kan dra nytta av sitt personlighetsdrag. Ju mer man vet, desto lättare har man att hantera känsligheten på alla plan. Läs mer om tid och plats i Kalendarium

 

 

löv_1534x1534

Forskning om högkänslighet/SPS (Sensory Processing Sensitivity)

Det forskas nu en hel del på högkänslighet eller ”Sensory Processing Sensitivity” i flera länder, och även i Sverige börjar det komma studier. På vår forskningssida listar vi en del av den mest intressanta forskningen. En särskilt intressant svensk studie kommer från Uppsala universitet och handlar om ”känslighetsgener”. Läs mer om forskning …

 

 

Evenemang och medlemsträffar 2017

SFH anordnar föreläsningar och andra evenemang. Håll ögonen öppna, kalendariet uppdateras efterhand!

I de regionala grupperna träffas medlemmar för att prata och utbyta erfarenheter om hur det är att vara högkänslig. Om det passar dig bättre, får du gärna vara med i någon annan region än den du själv tillhör. Antalet regionala grupper ökar ständigt och information om träffar läggs upp fortlöpande. Läs mer om evenemang och medlemsträffar …

 

DSC_0018_litenHSP och SPS (Sensory Processing Sensitivity)

Den amerikanska psykoterapeuten och forskaren Elaine N. Aron är den som myntat bregreppet ”HSP – The Highly Sensitive Person”. Den vetenskapliga termen är ”SPS – Sensory Processing Sensitivity” vilket syftar på den mest grundläggande kvalitén hos högkänsliga personer – det djupa bearbetandet av intryck. Att vara högkänslig kan vara både en fördel och en nackdel för individen beroende på omständigheterna. Läs mer om Elaine N. Aron …

 

 

blomma_185x185Är du högkänslig?

Elaine N. Aron har utarbetat ett test som du enkelt kan göra själv. Testet består av enkla ja/nej-frågor. Det är dock viktigt att komma ihåg att inget psykologiskt test kan ge ett sådant tillförlitligt resultat att du bör basera ditt liv på det. Om du känner igen dig själv när du läser om högkänslighet så är du troligtvis högkänslig. Dessutom får högkänsliga män ofta lägre resultat på testet än högkänsliga kvinnor. Här kan du göra testet …