SFH

Medlemsträffar i Skåne

Ny kontaktperson till Skåne sökes

Klicka på länken för mer information: Ny kontaktperson efterlyses för SFH i Skåne till starten i höst

 

Varmt välkommen att delta i våra medlemsträffar och evenemang. Särskild inbjudan kommer ut till alla medlemmar i Skåne inför varje träff och du anmäler dig genom att mejla till: skane@hspforeningen.se Om du inte bor i Skåne men ändå vill vara med på en träff, kan du anmäla dig när som helst. Kontaktpersoner är: Helena Linnerborg och Marie Skärblom Hermansson.

INSTÄLLD – Söndag 27 augusti: Introduktionsföreläsning med Rebecca Juhlin
Tid: 13.15 – 14.15
Plats: Bantorget 5, Lund, 1 tr. (IOGT-NTO) , sällskapsrummet. Hiss finns.
Anmälan: Mejla till skane@hspforeningen.se  Ange om du är medlem!
Tema: Det blir information om SFH och en introduktion till högkänsligheten som bygger på Elaine Arons forskning. Rebecca Juhlin är styrelsemedlem och gruppansvarig i SFH. Föreläsningen vänder sig till dig som upptäckt högkänsligheten och vill lära dig grunderna. Du behöver inte vara medlem i föreningen. Efter föreläsningen kan du ansluta till övriga i SFH Skåne – vi bjuder på enklare fika.

INSTÄLLD – Söndag 27 augusti: Medlemsträff med samtal i grupper 
Tid
: 13.00 – 16.00
Plats: Bantorget 5, Lund, 1 tr. (IOGT-NTO), sällskapsrummet. Hiss finns.
Anmälan: Mejla till skane@hspforeningen.se. Ange om du är medlem!
Tema: Sommarminnen. SFH bjuder på enklare fika. Ange önskad specialkost!

Söndag 17 september: Medlemsträff med filmvisning
Tid
: 13.00 – 16.00
Plats: Bantorget 5, Lund, 1 tr. (IOGT-NTO), sällskapsrummet. Hiss finns.
Anmälan: Mejla till skane@hspforeningen.se. Ange om du är medlem!
Tema: Vi visar filmen ”Sensitive – The untold story”. En informationsfilm om högkänslighet av Elaine Aron. Vi diskuterar kring filmen efteråt. SFH bjuder på enklare fika. Ange önskad specialkost!

Lördag 23 september: Medlemsträff med samtal i grupper
Tid
: 13.00 – 16.00
Plats: Bantorget 5, Lund, 1 tr. (IOGT-NTO), sällskapsrummet. Hiss finns.
Anmälan: Mejla till skane@hspforeningen.se. Ange om du är medlem!
Tema: KASAM – När känner du att du är i rätt sammanhang? Eller i fel sammanhang? Marie introducerar KASAM, känslan av sammanhang – en livshållning som hjälper människor att förstå sin situation och som gör att de kan hantera de problem livet för med sig. SFH bjuder på enklare fika. Ange önskad specialkost!

Söndag 22 oktober: Föreläsning med Mats Björk, mental tränare
Tid
: 13.00 – 16.00
Plats: Bantorget 5, Lund, 1 tr. (IOGT-NTO), sällskapsrummet. Hiss finns.
Anmälan: Mejla till skane@hspforeningen.se. Ange om du är medlem! Du kan också ta med en vän! Kostnad: 200 kr per person.  Anmälan och betalning ska göras i vecka 41. Mer information kommer i september!
Tema: Att återerövra sina barnlika förmågor – En välgörande föreläsning för alla! Mats har lång erfarenhet av föreläsning och samtal i mental träning, (personlig utveckling). Helena och Marie startar med en diskussionsuppgift kring temat och därefter lyssnar vi på Mats föredrag. Vi avslutar med en frågestund. SFH bjuder på frukt och choklad i pausen.

Söndag 19 november: Medlemsträff med samtal i grupper
Tid
: 13.00 – 16.00
Plats: Bantorget 5, Lund, 1 tr. (IOGT-NTO), sällskapsrummet. Hiss finns.
Anmälan: Mejla till skane@hspforeningen.se. Ange om du är medlem!
Tema: God bok/Biblioterapi. Ta med dig en bok som betytt mycket för dig – kanske när du haft det särskilt jobbigt i livet eller så älskar du bara orden i boken. Du får gärna läsa några rader! Vi samtalar också om litteraturens välgörande effekter; hur vi kan hämta kraft, tröst och energi ur litteraturen. Helena introducerar begreppet Biblioterapi. SFH bjuder på enklare fika. Ange önskad specialkost!

Välkommen, Helena och Marie