SFH

Medlemsträffar i Stockholm

Lördag 16 december
Kl. 13.00–16.00
Plats:
 Starbucks Stureplan, Kungsgatan 2
Ingen anmälan krävs!

Välkomna på adventsfika på Starbucks Stureplan, Kungsgatan 2, Stockholm!
Vi har reserverat ett litet rum och hoppas att träffa några likasinnade i en tid (advent och jul) som högkänsliga vanligtvis kan uppleva som stressfull. Vilka strategier är då bäst?
 

För att bli medlem, ansök på www.hspforeningen.se och fliken ”Bli medlem”.

Högkänslighet, eller bearbetningssensitivitet (förkortning HSP från engelska highly sensitive person), är ett medfött personlighetsdrag för en av fem människor.

Sveriges förening för högkänsliga är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening vars ändamål är att:

  • sprida information och kunskap om högkänslighet;
  • arbeta för att öka förståelsen för detta medfödda karaktärsdrag;
  • förena högkänsliga personer i alla åldrar över hela Sverige;
  • erbjuda aktiviteter samt främja kontakt och gemenskap;
  • främja samspelet mellan högkänsliga och icke högkänsliga personer;
  • bevaka det internationella arbetet kring högkänslighet.