SFH

Medlemsträffar i Stockholm

Lördag 25 mars
Kl. 13.45–16.00
Plats:
ABF-huset, Sveavägen 41, Palmesalen, 1 tr
Anmäl dig till stockholm@hspforeningen.se inför träffen (begränsat antal platser!), så får du mer detaljerad information.
Tema: Att vara förälder till ett högkänsligt barn

Att ha ett högkänsligt barn kan vara mycket glädjande, men också mycket utmanande. Om föräldern inte känner till vad högkänslighet innebär, så kan den saknar förståelsen för behovet av återhämtning, överstimulering, samt ”försiktigheten” som barnet visar när det iakttar nya situationer. Är föräldern högkänslig själv, så kan det i stället uppkomma problem orsakat av överstimulering och höga ljudnivåer. Träffens syfte är att öka förståelsen för det högkänsliga barnet.

Lördag 22 april
Kl. 13.45–16.00
Plats:
ABF-huset, Sveavägen 41, Sandlersalen, 1 tr
Anmälan: Anmäl dig till stockholm@hspforeningen.se
Tema: Föreläsning om högkänslighet av Sven Grützmeier

Före detta kontaktperson för Stockholm i Sveriges förening för högkänsliga (SFH) samt läkaren Sven Grützmeier kommer ge sin uppskattade föreläsning om högkänslighet, där han går igenom vad högkänslighet är och även kan svara om frågor om hälsa, sjukvård, samt autismspektrumstörningar. Träffen är kostnadsfri. SFH:s medlemmar har förtur.

Lördag 13 maj
Kl. 13.45–16.00
Plats:
ABF-huset, Sveavägen 41, Sandlersalen, 1 tr
Anmälan: Anmäl dig till stockholm@hspforeningen.se
Tema: Högkänslighet och arbetslivet

Forskning om högkänslighet och arbetslivet visar att högkänsliga personer uppskattas mer av sin arbetsgivare, men får mer sällan veta det, jämfört med icke-högkänsliga arbetstagare. Högkänsliga är överrepresenterade i vissa yrken och underrepresenterade i andra. Behovet av återhämtning och en tendens till överstimulering ställer krav på arbetsmiljön. Kreativitet, analysförmåga och empati är vanliga förmågor som den högkänsliga utnyttjar i sitt arbete. Stressrelaterade sjukdomar som utmattningssyndrom och -depression är vanliga arbetsrelaterade sjukdomar för högkänsliga. Vi kommer gemensamt gå igenom viktiga aspekter av arbetslivet ur ett högkänslighetsperspektiv. Träffen är kostnadsfri. SFH:s medlemmar har förtur.

Lördag 10 juni
Kl. 13.45–16.00
Plats:
ABF-huset, Sveavägen 41, Hedensalen, 4 tr
Anmälan: Anmäl dig till stockholm@hspforeningen.se
Tema: Högkänslighet i olika livsfaser

Olika livsfaser innebär olika utmaningar, och högkänsliga personer upplever dessa särskilt intensivt. Det finns även för- och nackdelar med högkänslighet i alla livsfaser. Till exempel löper högkänsliga ungdomar bevisligen mindre risk för att testa narkotikaklassade substanser. Vi kommer gå igenom olika livsfaser och sedan diskutera för- och nackdelar i olika åldersgrupper. Träffen är kostnadsfri. SFH:s medlemmar har förtur.

Varmt välkommen / Yolanda