SFH

Medlemsträffar i Borås

Torsdag 26 oktober

Kl. 18.15–21.00

Plats: Vi träffas i Arbetarrörelsens hus på Norrby Tvärgata 3, ett stort gult hus i korsningen mellan Magasinsgatan och Norrby Tvärgata.

Anmälan: Eftersom det är praktiskt att veta hur många som kommer, får ni gärna höra av er till boras@hspforeningen.se om ni har tänkt att komma.

Tema: Vad har du varit med om under din uppväxt? Hur har det format dig, vilken prägel har det satt på ditt liv? Finns det något du behöver jobba med och hur ser din plan ut för hur det ska det gå till?

Man behöver inte vara insatt i temat, det går alldeles utmärkt att bara dyka upp ändå och diskutera högkänslighet med oss andra. Har du frågor om träffen så maila till boras@hspforeningen.se.

Vänliga hälsningar
Henrik och Nina, kontaktpersoner för SFH i Borås

Varmt välkommen till våra träffar, hoppas vi ses!