SFH

Medlemsträffar i Borås

Onsdag 12 april

Kl. 18.15–21.00

Plats: Vi träffas i Arbetarrörelsens hus på Norrby Tvärgata 3, ett stort gult hus i korsningen mellan Magasinsgatan och Norrby Tvärgata.

Anmälan: Eftersom det är praktiskt att veta hur många som kommer, får ni gärna höra av er till boras@hspforeningen.se om ni har tänkt att komma. Vi bjuder på gratis mat.

Tema: Vilka val och anpassningar gör högkänsliga för att passa in i samhället? Vilka skäl har man för att göra anpassningarna? Får anpassningarna några konsekvenser för den högkänslige? Kan man ändra sitt beteende, t.ex. undvika situationer, för att slippa anpassa sig till omvärlden? Eller kan man klara av samma situation på ett bättre sätt genom att bara ändra sina tankar? Varför ignorerar man ofta att man är högkänslig och försöker passa in på andras villkor? Måste man ändra sig själv för att passa in i sin omvärld? Kan man istället ändra sin omvärld så att den passar en själv?

Man behöver inte vara insatt i temat, det går alldeles utmärkt att bara dyka upp ändå och diskutera högkänslighet med oss andra. Har du frågor om träffen så maila till boras@hspforeningen.se.

Torsdag 11 maj

Kl. 18.15–21.00

Plats: Vi träffas i Arbetarrörelsens hus på Norrby Tvärgata 3, ett stort gult hus i korsningen mellan Magasinsgatan och Norrby Tvärgata.

Anmälan: Eftersom det är praktiskt att veta hur många som kommer, får ni gärna höra av er till boras@hspforeningen.se om ni har tänkt att komma. Vi bjuder på gratis mat.

Tema: Hur påverkar könsroller oss högkänsliga? Påverkar det oss mer än icke-högkänsliga? Hur ställer sig högkänsliga till synen att kvinnor ska sköta hushållet och mannen ska försörja familjen? Är högkänsliga mer eller mindre benägna än icke-högkänsliga att bryta könsroller i en relation eller på arbetsplatsen? Är det skillnad i hur högkänsliga och icke-högkänsliga kvinnor hanterar orättvisor på arbetsmarknaden, t.ex. det faktum att män brukar ha en högre lön än kvinnor? Tycker högkänsliga att det är viktigt att män är maskulina och kvinnor feminina? Har högkänsliga större acceptans för män som gråter?

Man behöver inte vara insatt i temat, det går alldeles utmärkt att bara dyka upp ändå och diskutera högkänslighet med oss andra. Har du frågor om träffen så maila till boras@hspforeningen.se.

Torsdag 8 juni

Kl. 18.15–21.00

Plats: Vi träffas i Arbetarrörelsens hus på Norrby Tvärgata 3, ett stort gult hus i korsningen mellan Magasinsgatan och Norrby Tvärgata.

Anmälan: Eftersom det är praktiskt att veta hur många som kommer, får ni gärna höra av er till boras@hspforeningen.se om ni har tänkt att komma. Vi bjuder på gratis mat.

Tema: Vi som kommer till träffen diskuterar hur vi ser på en dialog mellan personer. På vilket vis tar vi in information från den andre? Hur tolkar vi den andre? Hur agerar vi?  Vad behövs för att dialogen ska kännas trygg? Vad behövs för att dialogen ska vara givande?

Man behöver inte vara insatt i temat, det går alldeles utmärkt att bara dyka upp ändå och diskutera högkänslighet med oss andra. Har du frågor om träffen så maila till boras@hspforeningen.se.

 

Vänliga hälsningar
Henrik och Nina, kontaktpersoner för SFH i Borås

Varmt välkommen till våra träffar, hoppas vi ses!