SFH

Medlemsträffar i Göteborg

Tisdag 17 oktober
Kl. 18–20.30
Plats:
På cafe/restaurang ”Andrum”, Östra Hamngatan 19,  Vi träffas en trappa upp, längst in. (Gå uppför trappan, sen genom dörröppningen till höger. Det är oftast bara vi där, så vi är inte svåra att hitta)
Anmälan: Senast dagen innan, till goteborg@hspforeningen.se . Om vi blir tillräckligt många kan vi boka hela rummet där vi träffas.
Tema: Vilket stöd vill vi som högkänsliga ha för att klara av vår vardag?
Hur kan vi ge stöd till andra?
Kan man stödja sig själv? Vilka metoder använder vi?
Vad har vi för överlevnadstekniker när något är jobbigt?
Tar man misslyckandena personligt?

Vi har inga lösningar eller färdiga svar, och ni behöver inte vara pålästa och insatta i de olika temana. Kom och berätta om era erfarenheter och tankar, eller lyssna på de andra deltagarnas. Har du frågor skriv till goteborg@hspforeningen.se.

Henrik och Lisa
kontaktpersoner för SFH i Göteborg

Vi behöver dig!

Det senaste året har tillströmningen av nya medlemmar varit stor på träffarna i Göteborg. Vi skulle behöva bli fler som engagerar sej. Vi skulle behöva någon/några ytterligare kontaktpersoner som kan ta hand om träffarna på Andrum. Vi är nu så många att det också finns möjlighet att dela upp oss i mindre fasta grupper, med olika inriktningar, som kan träffas på andra ställen/tider. På förslag har funnits t ex grupper för högkänsliga föräldrar, för föräldrar med högkänsliga barn, träffar för högkänsliga barn, film-och bokdiskussionsträffar, ungdomsträffar mm. Den som tar initiativ till en grupp får då bestämma inriktning, deltagarantal, var och när man ska ses osv. Är du intresserad av att engagera dej i SFH så kom till träffen så kan vi prata mer då, eller hör av dej till oss på goteborg@hspforeningen.se. Anmäl er gärna i förväg på goteborg@hspforeningen.se

Henrik och Lisa
kontaktpersoner för SFH i Göteborg