SFH

Medlemsträffar i Göteborg

Onsdag 20 december
Kl. 18–20.30
Plats:
OBS! Ny lokal: Vi träffas i församlingshemmet på Haga Östergata 30.
Anmälan: Eftersom det är praktiskt att veta hur många vi blir så får man gärna anmäla sig till goteborg@hspforeningen.se.
Tema: Alla har varit med om obehagliga saker i sitt liv som man blir påmind om ibland. För högkänsliga så kan t.ex. känslan av utanförskap och att vara annorlunda vara något som man har upplevt många gånger. När man hamnar i en liknande situation så blir man påmind om alla tidigare tillfällen och då mår man dåligt.
Hur kan man hantera jobbiga saker från sitt förflutna som dyker upp då och då i ens nutid och ställer till problem?
Vad har du varit med om som du påminns om ibland och mår dåligt av?
Hur kan man bearbeta sina minnen så att de inte längre påverkar en negativt? Kan man vända dem till sin egen fördel?

Vi har inga lösningar eller färdiga svar, och ni behöver inte vara pålästa och insatta i de olika temana. Kom och berätta om era erfarenheter och tankar, eller lyssna på de andra deltagarnas. Har du frågor skriv till goteborg@hspforeningen.se.

Henrik och Lisa
kontaktpersoner för SFH i Göteborg

Vi behöver dig!

Det senaste året har tillströmningen av nya medlemmar varit stor på träffarna i Göteborg. Vi skulle behöva bli fler som engagerar sig. Det vore bra med fler personer  som kan ta ansvar för diskussionerna på våra träffar. Vi är nu så många att det också finns möjlighet att dela upp oss i mindre fasta grupper med olika inriktningar, som kan träffas på andra ställen/tider. På förslag har funnits t ex grupper för högkänsliga föräldrar, för föräldrar med högkänsliga barn, träffar för högkänsliga barn, film-och bokdiskussionsträffar, ungdomsträffar mm. Den som tar initiativ till en grupp får då bestämma inriktning, deltagarantal, var och när man ska ses osv. Är du intresserad av att engagera dig i SFH så kom till träffen så kan vi prata mer då, eller hör av dig till oss på goteborg@hspforeningen.se. Anmäl er gärna i förväg på goteborg@hspforeningen.se

Henrik och Lisa
kontaktpersoner för SFH i Göteborg