SFH

Medlemsträffar i Göteborg

Måndag 19 februari
Kl. 18–20.30
Plats:
OBS! Ny lokal: Vi träffas i församlingshemmet på Haga Östergata 30. Hit tar man sig t.ex. med spårvagn 6 till hållplats ”Hagakyrkan”. Från kyrkan behöver man bara gå över Sprängkullsgatan till byggnaden som ligger närmast kyrkan. Ingången är på husets södra sida. Vi sätter upp lappar så att det blir lätt att se var man går in.
Anmälan: Eftersom det är praktiskt att veta hur många vi blir så får man gärna anmäla sig till goteborg@hspforeningen.se.
Tema: ”Big talk” är motsatsen till ”small talk”, dvs kallprat på svenska. Big talk handlar om att prata om djupare och viktigare ämnen istället för ytligheter som t.ex. väder och sport. För högkänsliga så passar Big talk väldigt bra. Den här kvällen pratar vi om hur vi kan skapa mer Big talk i våra liv, om vi nu vill det. Hur kan man få en konversation med andra människor att handla om sådant som är viktigt och intressant för en själv? Hur undviker man att göra andra obekväma? Kan vi tillsammans komma på konkreta frågor att ställa på t.ex. en middag som leder till en djup diskussion? Vad tror du händer med en relation där man går från ytligt prat till djupare eller mer personligt prat?

För den som vill läsa mer så finns en bra artikel här::

Skippa småpratet – satsa på Big talk!

Som vanligt behöver man inte förbereda något inför träffen, det går utmärkt att vara med ändå.

 

Måndag 5 mars
Kl. 18–21
Plats:
OBS! Ny lokal: Vi träffas i församlingshemmet på Haga Östergata 30. Hit tar man sig t.ex. med spårvagn 6 till hållplats ”Hagakyrkan”. Från kyrkan behöver man bara gå över Sprängkullsgatan till byggnaden som ligger närmast kyrkan. Ingången är på husets södra sida. Vi sätter upp lappar så att det blir lätt att se var man går in.
Anmälan: Eftersom det är praktiskt att veta hur många vi blir så får man gärna anmäla sig till goteborg@hspforeningen.se.
Tema: Tina Jönsson håller en föreläsning om högkänslighet. Det är en introduktion till vad högkänslighet är och hur högkänsliga personer fungerar.

 

Vi har inga lösningar eller färdiga svar, och ni behöver inte vara pålästa och insatta i de olika temana. Kom och berätta om era erfarenheter och tankar, eller lyssna på de andra deltagarnas. Har du frågor skriv till goteborg@hspforeningen.se.

Henrik och Lisa
kontaktpersoner för SFH i Göteborg

Vi behöver dig!

Det senaste året har tillströmningen av nya medlemmar varit stor på träffarna i Göteborg. Vi skulle behöva bli fler som engagerar sig. Det vore bra med fler personer  som kan ta ansvar för diskussionerna på våra träffar. Vi är nu så många att det också finns möjlighet att dela upp oss i mindre fasta grupper med olika inriktningar, som kan träffas på andra ställen/tider. På förslag har funnits t ex grupper för högkänsliga föräldrar, för föräldrar med högkänsliga barn, träffar för högkänsliga barn, film-och bokdiskussionsträffar, ungdomsträffar mm. Den som tar initiativ till en grupp får då bestämma inriktning, deltagarantal, var och när man ska ses osv. Är du intresserad av att engagera dig i SFH så kom till träffen så kan vi prata mer då, eller hör av dig till oss på goteborg@hspforeningen.se. Anmäl er gärna i förväg på goteborg@hspforeningen.se

Henrik och Lisa
kontaktpersoner för SFH i Göteborg