SFH

Medlemsträffar i Göteborg

Tisdag 9 maj
Kl. 18–20.30
Plats:
På cafe/restaurang ”Andrum”, Östra Hamngatan 19,  Vi träffas en trappa upp, längst in. (Gå uppför trappan, sen genom dörröppningen till höger. Det är oftast bara vi där, så vi är inte svåra att hitta)
Anmälan: Senast dagen innan, till goteborg@hspforeningen.se . Om vi blir tillräckligt många kan vi boka hela rummet där vi träffas.
Tema: Hur påverkar könsroller oss högkänsliga? Påverkar det oss mer än icke-högkänsliga?
Hur ställer sig högkänsliga till synen att kvinnor ska sköta hushållet och mannen ska försörja familjen?
Är högkänsliga mer eller mindre benägna än icke-högkänsliga att bryta könsroller i en relation eller på arbetsplatsen?
Är det skillnad i hur högkänsliga och icke-högkänsliga kvinnor hanterar orättvisor på arbetsmarknaden, t.ex. det faktum att män brukar ha en högre lön än kvinnor?
Tycker högkänsliga att det är viktigt att män är maskulina och kvinnor feminina?
Har högkänsliga större acceptans för män som gråter?

Vi har inga lösningar eller färdiga svar, och ni behöver inte vara pålästa och insatta i de olika temana. Kom och berätta om era erfarenheter och tankar, eller lyssna på de andra deltagarnas. Har du frågor skriv till goteborg@hspforeningen.se.

Henrik och Lisa
kontaktpersoner för SFH i Göteborg

Tisdag 25 april
Kl. 18–20.30
Plats:
På cafe/restaurang ”Andrum”, Östra Hamngatan 19,  Vi träffas en trappa upp, längst in. (Gå uppför trappan, sen genom dörröppningen till höger. Det är oftast bara vi där, så vi är inte svåra att hitta)
Anmälan: Senast dagen innan, till goteborg@hspforeningen.se . Om vi blir tillräckligt många kan vi boka hela rummet där vi träffas.
Tema: Är det mer vanligt att högkänsliga personer (jämfört med icke-högkänsliga) bedövar sig i någon form eller på annat sätt distraherar sig från det jobbiga i sitt liv? T.ex. genom att bruka droger, äta godis, shoppa, arbeta mycket, hjälpa andra och ignorera sig själv, se på TV eller träna. Om det är mer vanligt hos högkänsliga, vad beror det i så fall på? Påverkas högkänsliga annorlunda av droger, shopping, osv. jämfört med icke-högkänsliga?

Vi har inga lösningar eller färdiga svar, och ni behöver inte vara pålästa och insatta i de olika temana. Kom och berätta om era erfarenheter och tankar, eller lyssna på de andra deltagarnas. Har du frågor skriv till goteborg@hspforeningen.se.

Henrik och Lisa
kontaktpersoner för SFH i Göteborg

Fredag 24 mars
Kl. 18–20.30
Plats:
På cafe/restaurang ”Andrum”, Östra Hamngatan 19,  Vi träffas en trappa upp, längst in. (Gå uppför trappan, sen genom dörröppningen till höger. Det är oftast bara vi där, så vi är inte svåra att hitta)
Anmälan: Senast dagen innan, till goteborg@hspforeningen.se . Om vi blir tillräckligt många kan vi boka hela rummet där vi träffas.
Tema: Hur vill vi kommunicera med varandra på SFH-träffarna? Finns det vissa sätt som är bra för att uttrycka sig och vissa sätt som är dåliga? Hur bör man föra fram sin åsikt utan att såra eller kränka någon som tycker annorlunda? Vilket är det mest konstruktiva sättet att uttrycka att man blir provocerad, sårad eller kränkt? Vad är anledningen till att vi kommer till SFH-träffarna, vad vill var och en få ut? Hur ser vi till att alla får komma till tals?

Vi har inga lösningar eller färdiga svar, och ni behöver inte vara pålästa och insatta i de olika temana. Kom och berätta om era erfarenheter och tankar, eller lyssna på de andra deltagarnas. Har du frågor skriv till goteborg@hspforeningen.se.

Henrik och Lisa
kontaktpersoner för SFH i Göteborg

Vi behöver dig!

Det senaste året har tillströmningen av nya medlemmar varit stor på träffarna i Göteborg. Vi skulle behöva bli fler som engagerar sej. Vi skulle behöva någon/några ytterligare kontaktpersoner som kan ta hand om träffarna på Andrum. Vi är nu så många att det också finns möjlighet att dela upp oss i mindre fasta grupper, med olika inriktningar, som kan träffas på andra ställen/tider. På förslag har funnits tex grupper för högkänsliga föräldrar, för föräldrar med högkänsliga barn, träffar för högkänsliga barn, film-och bokdiskussionsträffar, ungdomsträffar mm. Den som tar initiativ till en grupp får då bestämma inriktning, deltagarantal, var och när man ska ses osv. Är du intresserad av att engagera dej i SFH så kom till träffen så kan vi prata mer då, eller hör av dej till oss på goteborg@hspforeningen.se. Anmäl er gärna i förväg på goteborg@hspforeningen.se

Henrik och Lisa
kontaktpersoner för SFH i Göteborg