SFH

TJÄNSTER

ANNONSPLATS FÖR TERAPEUTER, COACHER ETC. MED SÄRSKILD INRIKTNING PÅ HÖGKÄNSLIGHET.


SVERIGE

LEGITIMERADE PSYKOLOGER & PSYKOTERAPEUTER


blå_blomma_540x540Legitimerad psykoterapeut
Lisa Pousette är legitimerad psykoterapeut. Vanliga problem som Lisa möter i sitt arbete är svårigheter i relationer, depression, skuld, skam, oro, ångest, känslor av meningslöshet, negativ självkänsla och dåligt självförtroende. Lisa erbjuder psykoterapi med särskild inriktning på högkänslighet. – www.terapeutiska.se
 

 

 

ÖVRIGA TERAPEUTER & COACHER

Monica von Stedingk

Samtalsterapi och meditation

Monica von Stedingk är psykosyntesterapeut och tar emot på Hälsans Hus i Stockholm. Hon har flera års erfarenhet av samtal med högkänsliga ungavuxna och kunskap om högkänsligas möjligheter. Hon leder även grupper i rörelsemeditation som ökar självkännedom, kroppskännedom och självacceptans. Erbjuder rabatterat pris för dig som SFH-medlem. – Läs mer

 

 

elin-lundbergFamiljeterapi, psykoterapi och föreläsningar

Elin Lundberg är familjeterapeut, socionom och pedagog och vidareutbildar sig för att bli legitimerad psykoterapeut med inriktning på kbt och anknytning. Hon har flera års erfarenhet av samtal med högkänsliga vuxna, tonåringar och barn och föreläser i ämnen som högkänslighet, anknytning, mentalisering, stress, samlagssmärtor, och metodutveckling i socialt arbete. Hon har en frågespalt i Upsala Nya Tidning  – elinlundberg.nu

 

 

christer-ahlgren_220x220Psykosyntes i Stockholm

Christer Ahlgren är psykosyntesterapeut, utbildad och diplomerad vid PsykosyntesAkademin. Erfarenhet av högkänsligas möjligheter. Erbjuder rabatterat pris för dig som SFH-medlem. – www.capture.se

 

 

 

ann-charlotte_185x185Psykosyntesterapi – samtal 
Ann-Charlotte Ohlsson, dipl. psykosyntesterapeut från Psykosyntesinstitutet i Göteborg. Mottagning i Villa Vendela, Helsingborg. Själv högkänslig och väl insatt i ämnet.  – www.pusselbitar.nu
 
 
 
nilla-forsberg_185x185Utbildning i kraniosakral terapi
Kraniosakral terapi behandlar kroppen, nervsystemet och energikroppen vilket neutraliserar överstimulans och stresspåslag.
Behandlingen passar perfekt för högkänsliga. Jag är själv högkänslig och utbildar i metoden. Nilla Forsberg – www.kraniosakralakurser.se
 
 
Mentorsamtal
Mentorsamtal baserade på boken ”Hitta din plats, andas in – en arbetsbok för högkänsliga”. Tina P Jönsson Författare/Mentor/Entreprenör – www.humansoulprocess.se

 

 

 

 

UTLANDET
tom_falkenstein_185x185Cognitive Behavioural Psychotherapy, London, UK

Tom Falkenstein has developed a particular interest in the therapeutic benefit and use of self-compassion and the treatment and support of people who are highly sensitive – more information: European Centre for High Sensitivity – www.hsp-eu.com

 

 

 

 
 
 
Om du önskar annonsera på denna sida, vänligen kontakta webb@hspforeningen.se