SFH

TJÄNSTER

ANNONSPLATS FÖR TERAPEUTER, COACHER ETC. MED SÄRSKILD INRIKTNING PÅ HÖGKÄNSLIGHET.


LEGITIMERADE PSYKOLOGER & PSYKOTERAPEUTER


blå_blomma_540x540Legitimerad psykoterapeut
Lisa Pousette är legitimerad psykoterapeut. Vanliga problem som Lisa möter i sitt arbete är svårigheter i relationer, depression, skuld, skam, oro, ångest, känslor av meningslöshet, negativ självkänsla och dåligt självförtroende. Lisa erbjuder psykoterapi med särskild inriktning på högkänslighet. – www.terapeutiska.se
 

ÖVRIGA TERAPEUTER & COACHER

 

 

elin-lundbergFamiljeterapi, psykoterapi och föreläsningar

Elin Lundberg är familjeterapeut, socionom och pedagog och vidareutbildar sig för att bli legitimerad psykoterapeut med inriktning på kbt och anknytning. Hon har flera års erfarenhet av samtal med högkänsliga vuxna, tonåringar och barn och föreläser i ämnen som högkänslighet, anknytning, mentalisering, stress, samlagssmärtor, och metodutveckling i socialt arbete. Hon har en frågespalt i Upsala Nya Tidning  – elinlundberg.nu

 

 

ann-charlotte_185x185Psykosyntesterapi – samtal 
Ann-Charlotte Ohlsson, dipl. psykosyntesterapeut från Psykosyntesinstitutet i Göteborg. Mottagning i Villa Vendela, Helsingborg. Själv högkänslig och väl insatt i ämnet.  – www.pusselbitar.nu
 
 
 
 
nilla-forsberg_185x185Utbildning i kraniosakral terapi
Kraniosakral terapi behandlar kroppen, nervsystemet och energikroppen vilket neutraliserar överstimulans och stresspåslag.
Behandlingen passar perfekt för högkänsliga. Jag är själv högkänslig och utbildar i metoden. Nilla Forsberg – www.kraniosakralakurser.se
 
 

 

Om du önskar annonsera på denna sida, vänligen kontakta sekr.webb@hspforeningen.se