OM HÖGKÄNSLIGHET

Många människor som upptäcker att de är högkänsliga ser det som en befrielse att kunna sätta ett namn på något som de alltid har känt av men inte känt till. Högkänslighet är en svensk benämning på det medfödda karaktärsdrag som … Fortsätt läsa OM HÖGKÄNSLIGHET